• Twój koszyk zakupów jest pusty!

 

O instytucie

O instytucie

Instytut Rozekruis Pers, z siedzibą w Wieluniu, posiadający osobowość prawną, założony został w 2003 roku. Współpracuje z innymi instytucjami i wydawnictwami w Polsce i za granicą o podobnym profilu działalności. Celem Instytutu jest propagowanie i rozpowszechnianie Uniwersalnej Nauki Mądrości, inaczej mówiąc Gnozy, wiedzy towarzyszącej człowiekowi w jego drodze przez życie i odpowiadającej na istotne pytania: kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Wiedza ta zawiera się w najważniejszych tekstach religijnych i filozoficznych wszystkich czasów, nierzadko znajdujemy ją również w wybitnych dziełach literackich. Dla przykładu, oprócz Biblii, są to: Corpus Hermeticum, Upaniszady, Bhagawadgita, literatura buddyjska, Tao Te King, starożytne teksty gnostyckie. Celem Instytutu jest propagowanie szeroko pojętej sfery duchowej: gnozy, gnostycyzmu, filozofii wieczystej, zwanej też teozofią, antropozofii, mistyki, ezoteryki, alchemii, filozofii, psychologii głębi, psychologii transpersonalnej i znaczących nurtów ezoteryzmu oraz innych przejawów kultury duchowej Zachodu i Wschodu.

Propagujemy dzieła, które wyrażają dążenia człowieka do odsłonięcia zagadki bytu i poznania samego siebie. Pragniemy wskazywać na uniwersalny charakter kultury duchowej ludzkości, uwzględniając różne etapy jej historycznej ewolucji, na ponadczasowość pewnych obrazów myślowych, idei, symboli, alegorii, przypowieści, odzwierciedlających zarówno aspekt poszukującej świadomości człowieka, jak i intuicji duszy.