Kontakt

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers

Ul. Wojska Polskiego 99,   98-300 Wieluń

Adres e-mail: biuro@rozekruispers.pl          

Przedpłaty na zamówione książki prosimy przekazywać na konto:

Bank Pekao S.A.  I oddział w Wieluniu  41 1240 3291 1111 0010 0266 4627