E-Pentagram

e-Pentagram 20

Czasopismo   e-Pentagram        numer ISSN 2353-1134

Katalog e-Pentagramów

e-Pentagram to elektroniczna wersja czasopisma Pentagram, wydawanego przez Lectorium Rosicrucianum – Międzynarodową Szkołę Złotego Różokrzyża. Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego zrozumienia samego siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie.

Celem artykułów nie jest jednak powiększanie intelektualnego balastu, którym współczesny człowiek i tak jest już bardzo obciążony. Mają one przede wszystkim pomóc nam dostrzec Światło, które zawsze towarzyszy człowiekowi w jego wędrówce przez świat i nieustannie wzywa go do podjęcia trudu wyzwolenia.

W tym celu Pentagram przybliża czytelnikom wysiłki niezliczonych ludzi i grup, którym w biegu historii udało się odnieść na tej drodze sukces; przedstawia gnostyczne spojrzenie na współczesne wydarzenia i odkrycia naukowe; zamieszcza opowieści pochodzące z różnych kultur i stron świata, które ogrzewają serce i pomagają w codziennym ukierunkowaniu na prawdziwy cel życia człowieka.

Przez wszystkie czasy Pentagram był symbolem wzniosłej szaty, okrywającej wyzwoloną duszę. Jest to potężny symbol zwycięstwa Chrystusa, nieśmiertelności boskiego człowieka, symbol Gwiazdy Betlejemskiej, narodzin Chrystusa w ludzkim sercu - rozkwitnięcia Róży, z której rozwija się całkowite odnowienie.

W świecie pełnym podziałów, Pentagram zwraca uwagę na to, co niezmienne i wieczne. Pośród tysiąca sił, które przykuwają nasze oczy do tego, co na zewnątrz, nawołuje człowieka do spojrzenia w głębię jego serca.

Wybrane artykuły z czasopisma e-Pentagram są na stronach:  www.czasopismopentagram.pl

Wszelkie pytania dotyczące czasopisma e-Pentagram prosimy kierować na adres:   redakcja@czasopismopentagram.pl

Strona internetowa czasopisma:    www.czasopismopentagram.pl