Szczegóły

Tytuł:

Wielki Przewrót

Autor: Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh
Seria: Kamienia węgielnego
Nr ISBN: 978-83-61205-00-5
Rodzaj oprawy:
Opis:

Przejście do Ery Wodnika charakteryzuje się wielkimi zmianami na wszystkich poziomach życia; zmiany te nie ograniczają się do jednego kontynentu, rasy czy narodu, ale dają się odczuć na całym świecie we wszystkich dziedzinach życia.
Nauka Powszechna wykazuje nam, że takie powtarzające się wstrząsy są bezpośrednio związane z przejściem od ery Ryb do ery Wodnika, co ma aktualnie miejsce.
Autorzy tej książki wyraźnie ukazują konsekwencje tego przejścia dla nas wszystkich oraz uwalniające możliwości oferowane przez ten Wielki Przewrót każdemu, kto dąży do wyzwolenia.

Cena: 25,00 zł  Dodaj do koszyka