Szczegóły

Tytuł:

Gnostyczno-chrześcijańskie wtajemniczenie katarów

Autor:
Seria: Katarzy
Nr ISBN: 978-83-61205-61-6
Rodzaj oprawy: Miękka
Opis:

Co rozumiemy pod pojęciem „gnostycko-chrześcijański”? Zacznijmy od pojęcia „Chrystus”. Judejscy chrześcijanie z Jeruzalem, pierwsi chrześcijanie, uważali, że Jezus został przyobleczony w Chrystusa w czasie chrztu w Jordanie, kiedy zstąpił na niego Duch Święty. Wtedy to, co śmiertelne, zostało przyobleczone w nieśmiertelne. Jak mówi apostoł Paweł, winniśmy umrzeć w Chrystusie, abyśmy mogli następnie w Chrystusie powstać. To umieranie nie jest umieraniem w zwykłym znaczeniu tego słowa, lecz porzuceniem ziemskiej, śmiertelnej natury przy jednoczesnym budowaniu nowego, wiecznego ciała. Katarzy nazywali to odrzucenie starej postaci ludzkiej „endurą”.

 

Autorka opisuje w tej książce nieznane do tej pory większości ludzi fakty, dotyczące rodowodu, powstania i rozwoju ruchu katarów w południowej Francji oraz przedstawia w formie opisowej i dokumentuje za pomocą obrazów i zdjęć miejsca, w których mieli swoje kompleksy świątyń i miejsc wtajemniczeń. 

Cena: 25,00 zł  Dodaj do koszyka