Szczegóły

Tytuł:

Powszechna Ścieżka

Autor: Catharose de Petri, Jan van Rijckenborgh
Seria: Kamienia węgielnego
Nr ISBN: 9067321435
Rodzaj oprawy:
Opis:

Niniejsza książka przemawia do świadomości Czytelnika; ażeby móc się w pewnym stopniu zbliżyć do Misterium Chrystusa, trzeba dysponować wielką wolnością poruszania się świadomości. Ma się tu na myśli coś całkowicie różnego od tego, co obecnie rozumie się przez poszerzenie świadomości. Książka ta wskazuje na to, że dla człowieka, który pragnie zbliżyć się wewnętrznie do Misterium Chrystusa, ani mistyczna iluzja, ani teologia moralna nie stanowi pod żadnym względem pomocy. Trzeba odważyć się na to z Powszechnym Różokrzyżem.

Ścieżkę tę wskazywały prawdziwe Szkoły Duchowe wszystkich epok. Konieczne jest zburzenie starej świątyni niższej natury, likwidacja dialektycznej osobowości oraz wzniesienie nowej osobowości, nowej Świątyni. Tylko w tej nowej Świątyni zamieszkać może świadomość  kosmiczna. W dwunastu rozdziałach niniejszej książki w różny sposób wskazuje się, jak można wstąpić na ścieżkę prowadzącą do nowej Świątyni.

Cena: 25,00 zł  Dodaj do koszyka