Pentagram 105


Czas nadszedł! Co dalej?

Nikt już dzisiaj nie wątpi, że zarówno pojedynczy człowiek, jak też cała ludzkość przeżywa czas przewartościowań i rewolucji. Nasza cywilizacja stoi pośrodku kryzysu o takim wymiarze, jakiego historia dotąd nie znała. Na atmosferę naszej planety oddziałują interkosmiczne wpływy Wodnika i potężne pole siły Ducha Planetarnego.Wszystko jest przygotowane do powstania Nowego Człowieka. Czas nadszedł!

Każdy człowiek jest obecnie postawiony przed decyzją, czy chce przeprowadzić samourzeczywistnienie.Prawdziwe samourzeczywistnienie i zmartwychwstanie w Boskim polu życiowym nie są żadnymi fantastycznymi zdarzeniami. Jest to ponowne włączenie się do boskiego tworzenia, realizacja planu wprowadzonego przez Stwórcę do mikrokosmosu, który będzie systematycznie realizowany. Wszystkie możliwości i siły do jego realizacji są dzisiaj obecne.

Ten numer Pentagramu poświęcamy temu tematowi.

Życzymy dobrej lektury!