Ad Fontes


Upamiętnienie roku 1614, w którym ukazał się pierwszy Manifest, Fama Fraternitatis chwalebnego Braterstwa Różokrzyża, jest dobrą okazją, aby przedstawić niektóre z podstaw, filarów, na których Braterstwo to oparło swoje przesłanie i misję. Filary te podtrzymują gmach, który promieniuje duchem i miłością, mimo że jego postać jest niewidoczna. Jego bramy stoją na straży nieprzemijalnego dobra, prawdy i piękna, bezpiecznych w sercu Boga. A ponieważ „dobro i pewność zawsze pozostają w harmonii” (Fama), to zawsze znajdują one odzwierciedlenie w sercu człowieka prawdziwie poszukującego Boga.